Besmele nedir? Besmelenin fazileti

BESMELENİN FAZİLETİ

bismillah

 

Besmele, Allah’ı anmanın, Allah’a güven­menin, Allah’tan yardım istemenin, Allah’a tesli­miyetin ve Allah’a sığınmanın bir ifadesidir. Dini­mizde meşru olan her işe besmele ile başlamak öğütlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Besmele ile başlamayan her iş be­reketsiz ve güdüktür”(i) Besmele, yapılacak bütün işlerde Allah’ın ismini öne almayı gerçek niyetin dünya ve onun içindekileri değil, Allah’ın rızasını kazanmak olduğunu ifade eder.

 

 

Besmelede en önemli husus Allah’ın ismini anmak ve girişilecek işten önce onu zikretmektir. Bir işi yaparken kendi adma değil, Allah adına iş yapmanın ifadesidir. Yapılacak işlerde besmele çekmek dinimizin adabmdandır. Kur’an-ın ilk indi­rilen ayetinde: “Yaratan Rabbinin adıyla oku”(2) buyrulması bu gerçeği dile getirmektedir. Kişi besmele ile Allah’ın adının, onun Rahman ve Ra­him isimlerinin öne çıkmasını, başladığı işe güç ye-tirebilmesi için gereken takatin kendisine verilme­sini beklediğini ve aciz bir varlık olarak onun yar­dımına muhtaç olduğunu belirtmiş olur.

Her işe başlama, her bir şeye yöneliş onun di­lemesiyle ve yaratmasıyla meydana gelir. Dolayı­sıyla her işe, her harekete onun adını anarak baş­lamak temel gayemiz olmalıdır. Her kim Allah’ın adını öncelikle anar ve işine öyle başlarsa Allah ona o işini kolaylaştırır ve o iş sonuçsuz kalmaz. Kişi besmele ile Allah’ın yardım ve ni’metleriyle karşılaşacak, şeytanın vesvesesinden ve aldatma­sından korunmuş olacaktır. İşe besmele ile başla-

mak Allah rızasına uygun iş yapmanın ilk adımıdır. Mü’min yemesine, içmesine, otur­masına kalkmasına konuşmasına yani bütün iş­lerine besmele ile başlar. Besmele mü’minin anahtarıdır. O bu anahtarla zorlukların üstesin­den gelebilir, meşakkatlere göğüs gerebilir ve istediklerini elde edebilir.

 

 

Besmele ile Allah adının her şeyden önce geldiği ve her şeyin onun iradesiyle, yaratma­sıyla başladığı belirtilmiş olur. Kur’an-1 Ke-rim’de: “O ilktir, sondur, zahirdir batındır. O her şeyi bilendir”© buyrularak bu gerçeğe işaret edilmiştir. Besmele ile Allah yüceltilir şeytan kahredilir. Ebü Müleyh (r.a.) bir ada­mın şöyle dediğini anlatır: Rasülüllah (s.a.v.)’in terkisine binmiştim. Rasülüllah (s.a.v.)’in hayvanının ayağı tökezledi. Bunun üzerine ben şeytan helak olsun dedim. Rasülüllah bana “şeytan helak olsun deme. Çünkü sen böyle söylediğin zaman o büyükle-nir. Hatta kendisini bir ev gibi görür ve şöyle der: “kuvvetimle bunu yaptım “Fakat sen” Bismillah” de. Zira sen böyle söylediğinde o küçülür hatta sinek gibi olur. “(4)hadisi bu gerçeği en güzel şekilde açıklamaktadır.

 

 

Müslümanın besmeleyi dilinden hiç dü­şürmemesi meşru işlerini onun önderliğinde yapması gerekir. Bu ise besmeleyi gönüllere işlemekle mümkündür. Bu sayede Müslüman her an Allah’ı anar ve onun ilahi yardımına mazhar olur.

1-Acluni, Keşffil Hafa, c.2,sh.l56 2-Alak 96/1 3-Hadid 57/3 4-EbuDavud, “Edeb” 85

 

Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Post