İbadet nedir? İslamda ibadetin yeri

İSLAM’DA İBADET

İbadet, bir müslümanın yüce Allah’ın valığını, birliğini ve büyüklüğünü tasdik etmesi O’na teslimiyetle boyun eğmesi, onun kulu olduğunu bilmesi ve saygı ile ona ibadette bulunması demektir. Yüce kitabımızda şöyle buyurulmaktadır.

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Böylece Allah’ın azabından kendinizi kurtarmış olursunuz.(1)

 

Yaratılmışların en seçkini olan insanoğlunun dünyaya gelişinde büyük bir gaye vardır. Bu gaye yalnız yemek-içmek ve zevku sefaya dalmak değildir. Dünyaya gelişimizin gayesi Rabbini tanımak, kul olduğunu idrak edip, kulluk bilincini yerine getirmektir.  Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: ”Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (2)

 

İnsan, beden ve ruhun birleşmesinden meydana gelen bir varlıktır. Bedenimizin yemeye içmeye ihtiyacı olduğu gibi, ruhumuzun da manevi gıdaya ihtiyacı vardır. Ruhun en önemli gıdası da, sağlam bir iman ve ihlâsla yapılan ibadettir. İbadet imanımızın güçlenmesini sağlar, kalbimize Allah sevgisini yerleştirir, ruhumuzu yüceltir, bizi kötü düşüncelerden arındırır, davranışlarımızı düzeltir, ahlakımızı olgunlaştırır. Böylece ahirette kurtuluşumuza, mutluluk yurdu olan cennete girmemize vesile olur

 

Allah rızası gözetilerek yapılan her iş, bir ibadettir. İslam dini, gösteriş ve riya olmadığı müddetçe, insanlığa faydalı olan her türlü sosyal çalışmayı da ibadet saymıştır. Diğer bir ifadeyle ibadet, hayatın bütününü kuşatan bir kulluk göstergesidir. Bu itibarla Allah’a ibadet ve kulluk; namaz, oruç, hac ve zekât gibi dinen belirli şartlara ve vakitlere bağlı olan ibadetleri kapsadığı gibi; başta ana-baba ve aile fertleri olmak üzere; eş-dost, komşu ve akrabalara karşı görev ve sorumlulukları yerine getirmek; hasta, yaşlı, ihtiyaç sahibi ve engelli kimselere maddeten ve manen yardımcı olmak; ruh, beden ve çevre temizliğine riayet etmek, insanlara zarar veren maddeleri yollardan kaldırmakta birer ibadettir.

 

İbadet inanlara Allah katında değer kazandırır İbadet sayesinde insan mutlu olur. Öyle ise huzur ve mutluluğu yakalamak için yaratılış gayemize uygun hareket edelim.Verilen nimetler için en büyük şükür olan ibadetlerimizi yerine getirelim, yaptığımız işlerde Allah rızasını gözetelim, ibadetlerimizin günahların bağışlanmasına vesile olduğunu unutmayalım.

Furkan suresi 77.  ayetinin meali ile bitirmek istiyorum.

            “(Ey Muhammed!) De ki: “ibadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak.

———————————-

1-Bakara 2/22

2-Zariyat  51/56

3-Furkan 25/77

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Post